I våre dreneringsrenner benyttes en blanding av polyesterharpiks, mineralholdig materiale og store deler glassfiber. Glassfiberforbindelsen og termoherdet polyesterharpiks er en garanti for å skape størst mulig stabilitet og bestandighet for en dreneringsrenne – selv under de mest ekstreme forhold. 
 
Våre dreneringsrenner beholder sine solide og stabile egenskaper selv når de utsettes for ekstreme temperatursvingninger.
 
Sammenlignet med dreneringssystemer laget av betong eller polymer-betong, er våre dreneringsrenner og dreneringssystemer langt mer bruddsikre, og har i tillegg betydelig lavere vekt – som reduserer kostnadene ved transport og håndtering.


Fordeler med våre dreneringsrenner og -systemer:

  • Laget av glassfiberarmert polyester / GRP
  • Lett vekt
  • Enkel håndtering
  • Ekstremt robust og bruddsikker
  • Motstandsdyktig mot mange kjemikalier
  • Frost- og varmesikker, tåler varm asfalt
  • Motstandsdyktig mot olje, bensin og flytende gjødsel
  • Enkel å rengjøre, pga. glatt og porefri overflate
  • Økonomisk
 

Alle våre dreneringssystemer har sin egen klassifisering

Belastningsklasser som angitt i EN 1433

Dreneringsrenne, klasse A 15 *
Gangfelt og sykkelveier

Dreneringsrenne, klasse B 125 *
Parkeringsplasser og fortau

Dreneringsrenne, klasse C 250 *
Vei- og fortauskuldre

Dreneringsrenne, klasse D 400 *
Veibaner, parkeringsarealer, gangfelt og lignende avgrensede trafikkområder

* Testbelastning i kN som angitt i DIN EN 1433


Flate dreneringsrenner

De flate dreneringsrennene er ideelle på steder med lave installasjonshøyder. De er den perfekte løsningen for bl.a. uteplasser, parkeringskjellere, parkeringsdekker og lagre.
Flate dreneringsrenner kan benyttes for høyder helt ned til 58 mm,. Denne typen dreneringsrenne er spesielt egnet for installasjon i gulvkonstruksjoner over tak.
 
Et fleksibelt vinkelstykke tillater kryss-, hjørne- eller T-koblinger. Dreneringsrennene kan installeres med høydeforskjell fra 3 til 30 cm.