Om oss

Burmeister er en ledende leverandør av innovative metallprodukter til norsk industri- og byggebransje. Vi hjelper til med både store og små prosjekter, og vårt engasjerte team tilbyr rådgivning, prosjektering og mer gjennom hele prosessen.
F. Burmeister AS ble etablert i 1845 av kjøpmennene Ole Hoxmark og Fredrik Burmeister. Firmaet har siden starten vært en handelsvirksomhet, som fra 1930-årene spesialiserte seg innen sikteduker. Senere utvidet Burmeister produktområdene og har høy kompetanse på perforerte plater, strekkmetall, gitterrister, byggegjerder, trapper, sikteduk, trådgitter, med mer. Etter å ha vært et famileeid selskap gjenom en rekke generasjoner fikk Burmeister nye eiere i 2012. Eierne som kom inn i 2012 har jobbet i tilsvarende markeder i mange år og sitter på bred produktkompetanse og prosjekteringserfaring. Burmeister arbeider idag aktivt for å ha et markedstilpasset produktsortiment. Vi tilfredsstiller alle krav som stilles av markedet – som Sentral godkjenning, prosjektering og utførelse, tiltaksklasse 2.
 
Om_oss