OM OSS

Burmeister er et innovativt selskap som leverer metallprodukter til store deler av norsk industri- og byggevirksomhet. Vi leverer til både store og små prosjekter. I tilleg til å levere produkter, bistår vi med rådgivning, prosjektering m.m. gjennom hele prosjektet.
F. Burmeister AS ble etablert i 1845 av kjøpmennene Ole Hoxmark og Fredrik Burmeister. Firmaet har siden starten vært en handelsvirksomhet, som fra 1930-årene spesialiserte seg innen sikteduker. Senere utvidet Burmeister produktområdene og har høy kompetanse på perforerte plater, strekkmetall, gitterrister, byggegjerder, trapper, sikteduk, trådgitter, med mer. Etter å ha vært et famileeid selskap gjenom en rekke generasjoner fikk Burmeister nye eiere i 2012. Eierne som kom inn i 2012 har jobbet i tilsvarende markeder i mange år og sitter på bred produktkompetanse og prosjekteringserfaring. Burmeister arbeider idag aktivt for å ha et markedstilpasset produktsortiment. Vi tilfredsstiller alle krav som stilles av markedet – som Sentral godkjenning, prosjektering og utførelse, tiltaksklasse 2.
 
godkjenningslogoer_v2